Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu współpracy

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR”).

W treści poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze współpracą przez Ciebie z Wydawnictwem Mando.

 1. Administratorem danych osobowych Wydawnictwa Mando jest Wydawnictwo WAM („Wydawnictwo”) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 26, e-mail: [email protected]
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo) stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Wydawnictwa. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  2. współpracy, zawarcia lub wykonania treści umowy. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 4. W przypadku konieczności dostarczenia produktów własnych Wydawnictwa dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki (Poczta Polska S.A., InPost Paczkomaty Sp.z o.o, Fedex Express Polska Sp.z o.o.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Zgodnie z motywem 70 preambuły do RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo w szczególności do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedstawionego jako cel w pkt. 3 ust. a) niniejszej informacji.
 8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem prowadzenia korespondencji, współpracy, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wysyłki materiałów zamówionych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zapisz się do naszego newslettera!